WSHD Actuele Chloridewaarden

WSHD Actuele Chloridewaarden

chloridewaterschap Hollandse DeltawaterkwaliteitWSHD

false

Contributor(s)

Initial contribute:

Authorship

:  
unknow
:  
View
Is authorship not correct? Feed back

{{htmlJSON.CategoryTags}}

固体地球社会活动地统计分析

{{htmlJSON.CategoryTags}}

Solid-earth regionsSocial activitiesGeostatistical analysis

Detailed Description

Deze kaartlaag bevat de actueel gemeten chloridewaarden in het oppervlaktewater binnen waterschap Hollandse Delta. De metingen worden uitgevoerd door AQUON, Instituut voor wateronderzoek en advies. De data kan op kaart geprojecteerd worden door deze te koppelen aan de meetpunten van waterschap Hollandse Delta.Het is belangrijk te weten wat de actuele chlorideconcentratie in het beheersgebied is. Dit in verband met het tijdig doorspoelen met zoet water, het beregenen van de gewassen, nachtvorstbestrijding en in- en uitlaten. Snelle analyse en rapportage nadat het watermonster is genomen is belangrijk. Daarom analyseert AQUON het watermonster binnen 24 uur. Zo kan het waterschap waar nodig snel actie ondernemen.
{{ node.label }} Add new folder Cancel OK

{{htmlJSON.RelatedModels}}

{{htmlJSON.RelatedModelsInfo}}
{{htmlJSON.RelatedItems}}

{{htmlJSON.LinkResourceFromRepositoryOrCreate}}{{htmlJSON.create}}.

Drop the file here, orclick to upload.
Select From My Space
+ add

{{htmlJSON.HowtoCite}}

open data (2019). WSHD Actuele Chloridewaarden, Data Item, OpenGMS, https://geomodeling.njnu.edu.cn/dataItem/5cd5a87f4e0fedf67d8c258f
{{htmlJSON.Copy}}

{{htmlJSON.CategoryTags}}

固体地球社会活动地统计分析

{{htmlJSON.CategoryTags}}

Solid-earth regionsSocial activitiesGeostatistical analysis

Contributor(s)

Initial contribute : 2019-05-10

Authorship

:  
unknow
:  
View
Is authorship not correct? Feed back

QR Code

XML description of processing:


XML description of visualization:


{{xml}}

Parameters to be filled in:


{{para}}

Cancel Invoke Now