WSHD Persleidingen

WSHD Persleidingen

waterketenWSHDWaterschap Hollandse Delta

false

Contributor(s)

Initial contribute:

Authorship

:  
unknow
:  
View
Is authorship not correct? Feed back

{{htmlJSON.CategoryTags}}

固体地球社会活动地统计分析

{{htmlJSON.CategoryTags}}

Solid-earth regionsSocial activitiesGeostatistical analysis

Detailed Description

DefinitieEen persleiding is de leiding die wordt aangesloten op de perszijde van de pomp. ToelichtingDe diameter van de persleiding wordt bepaald door het debiet. De snelheid is van cruciaal belang. Bij vuilwaterpompen dient de snelheid voldoende groot te zijn om een zelfreinigend effect te hebben. Bij verwarmingstoepassingen daarentegen mag de leidingdiameter niet te klein zijn daar snelheden boven 0,8 m/s aanleiding kunnen geven tot geluidsoverlast. De juiste diameter speelt een voorname rol in het berekenen van de Life Cycle Cost bij pompinstallaties.
{{ node.label }} Add new folder Cancel OK

{{htmlJSON.RelatedModels}}

{{htmlJSON.RelatedModelsInfo}}
{{htmlJSON.RelatedItems}}

{{htmlJSON.LinkResourceFromRepositoryOrCreate}}{{htmlJSON.create}}.

Drop the file here, orclick to upload.
Select From My Space
+ add

{{htmlJSON.HowtoCite}}

open data (2019). WSHD Persleidingen, Data Item, OpenGMS, https://geomodeling.njnu.edu.cn/dataItem/5cd5a8804e0fedf67d8c27cd
{{htmlJSON.Copy}}

{{htmlJSON.CategoryTags}}

固体地球社会活动地统计分析

{{htmlJSON.CategoryTags}}

Solid-earth regionsSocial activitiesGeostatistical analysis

Contributor(s)

Initial contribute : 2019-05-10

Authorship

:  
unknow
:  
View
Is authorship not correct? Feed back

QR Code

XML description of processing:


XML description of visualization:


{{xml}}

Parameters to be filled in:


{{para}}

Cancel Invoke Now